FATWIN

ระบบบริหารงานเอกสารและสินค้าคงคลังสำหรับร้านอะไหล่รถยนต์ FACTORY AND TRADING FOR WINDOWS

ข้อมูลโปรแกรม FATWIN

 • ระบบโปรแกรมซึ่งพัฒนาโดยทีมงานคนไทยที่มีประสบการณ์ทางด้านการ พัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อธุรกิจอะไหล่โดยเฉพาะ มากกว่า 11 ปี
 • ระบบโปรแกรมที่รองรับการทำงานบน Windows (ตั้งแต่ Windows 98 ขึ้นไป)
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้แบบ เมนู-ต่อ-เมนู และ ต่อผู้ใช้งาน
 • ระบบโปรแกรมที่รองรับและสามารถทำงานร่วมกับเครื่องยิง Barcode
 • เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เพียงแค่ระบุเบอร์สินค้าและจำนวนขาย ก็สามารถ ออกบิลขายได้ทันที พร้อมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า ต้นทุน ราคาซื้อ-ขาย ล่าสุดต่อตัวสินค้า รวมไปถึงจำนวนสินค้าคงเหลือจากหน้าโปรแกรมสามารถสั่งพิมพ์บิลขาย, ใบลดหนี้, ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงพิมพ์เช็คสั่งจ่าย, หน้าซองจดหมาย, สติ๊กเกอร์ปิดสินค้า
 • สามารถเพิ่ม / ตัด STOCK โดยอัตโนมัติทันที่เพียงลงรายการ ซื้อ - ขาย เท่านั้น
 • สามารถดูกำไรที่ได้ต่อตัวสินค้า ต่อลูกค้า หรือต่อบิลขาย เฉพาะในช่วงวันหรือช่วงเดือนที่ต้องการ และสามารถสรุปรวมเป็นผลกำไรประจำปีได้
 • สามารถดูรายงานข้อมูลการ รับ - จ่าย เช็คและเงินสดย้อนหลังในแต่ละวัน หรือสรุปรวมทั้งเดือน รวมไปถึงรายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้างได้

ทะเบียนสินค้า

 • สำหรับเก็บรายละเอียดของสินค้าโดยแยกตาม ยี่ห้อสินค้า ,ประเภทสินค้า,ยี่ห้อผู้ผลิต,รุ่นสินค้า, เกรดสินค้า รวมถึงลักษณะพิเศษของตัวสินค้านั้นๆ
 • สามารถกำหนดราคาขายมาตรฐานได้ 4 ระดับ พร้อมทั้งใส่ส่วนลดได้ถึง 5 ชั้น และสามารถกำหนดส่วนลดพิเศษหรือจำนวนแถมพิเศษเมื่อขายสินค้าตามจำนวนที่กำหนด
 • สามารถระบุที่เก็บ รวมถึงลักษณะของสินค้าเป็นรูปภาพ
 • สามารถรวมสินค้ากรณีที่ต้องการขายสินค้าเป็นชุด

ทะเบียนลูกค้าและร้านค้า

 • สำหรับเก็บรายละเอียดของลูกค้า (ผู้ซื้อ) และร้านค้า (ผู้ขาย) ในกรณีที่มีลูกค้าและร้านค้าเป็นรายเดียวกันสามารถกำหนดให้เป็นทั้งลูกค้า (ผู้ซื้อ) และร้านค้า (ผู้ขาย) โดยใช้รหัสเดียวกัน
 • สามารถเก็บรายละเอียดวงเงินเครดิต ส่วนลดพิเศษ เงื่อนไขการขนส่ง ออกใบวางบิลโดยมีการหักลดหนี้แบบอัตโนมัติ
 • สามารถเรียกดูรายงาน ซื้อ / ขาย สำหรับลูกค้าและร้านค้าที่เป็นรายเดียวกันได้ตลอดเวลา

บิลขาย/ใบกำกับภาษีขาย

 • เรียกดูสต๊อกสินค้า พร้อมแสดงจำนวน/หน่วยคงเหลือ
 • เรียกดูราคาขายล่าสุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • เรียกดูรายการบิลที่เคยขายทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • กรณีที่มีการลงราคาขายต่ำกว่าราคาซื้อครั้งล่าสุดโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที
 • หากมีการขายเกินจำนวนที่มีอยู่ในสต๊อก โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที

ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี

 • เรียกดูสต๊อกสินค้า พร้อมแสดงจำนวน/หน่วยคงเหลือ
 • เรียกดูราคาขายล่าสุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • เรียกดูรายการบิลที่เคยขายทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • กรณีที่มีการลงราคาขายต่ำกว่าราคาซื้อครั้งล่าสุดโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที
 • หากมีการขายเกินจำนวนที่มีอยู่ในสต๊อก โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที

ใบวางบิล

 • การออกเอกสารใบวางบิล แสดงรายการใบกำกับภาษีขาย หักลดใบลดหนี้ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้สามารถหักลบ ยอดรายการซื้อ/ส่งคืนสินค้าได้

ใบเสร็จรับเงิน

 • การออกเอกสารใบเสร็จรับเงินหลังจากลูกค้าชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งสามารถออกเอกสารโดยอ้างอิงตามใบวางบิล หรืออ้างอิงจากบิลขาย/ใบกำกับภาษีโดยตรงได้เช่นกัน สามารถระบุได้ว่า ยอดเงินที่รับมานั้น เป็นเงินสด หรือเช็ค ทั้งยังสามารถระบุ เลขที่/วันที่/ธนาคาร บนเช็ค และสามารถทำการตรวจสอบรายงานต่อไป

ใบสั่งซื้อสินค้า

 • เป็นการบันทึกรายการสั่งซื้อจากร้านค้า

ใบกำกับภาษีซื้อ

 • เรียกดูสต๊อกสินค้า พร้อมแสดงจำนวน/หน่วยคงเหลือ
 • เรียกดูราคาซื้อล่าสุดสำหรับร้านค้าแต่ละราย
 • ดูรายการที่เคยซื้อทั้งหมดสำหรับร้านค้าแต่ละราย หรือ ทุกๆ ร้านค้า
 • กรณีที่มีการลงราคาซื้อสูงกว่าราคาซื้อครั้งล่าสุดโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที

ใบส่งคืนสินค้า/ใบกำกับภาษี

 • เรียกดูสต๊อกสินค้า พร้อมแสดงจำนวน/หน่วยคงเหลือ
 • เรียกดูราคาซื้อล่าสุดสำหรับร้านค้าแต่ละราย
 • ดูรายการที่เคยซื้อทั้งหมดสำหรับร้านค้าแต่ละราย หรือ ทุกๆ ร้านค้า
 • กรณีที่มีการลงราคาซื้อสูงกว่าราคาซื้อครั้งล่าสุดโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที

จ่ายชำระหนี้

 • การออกเอกสารเพื่อบันทึกการจ่ายชำระหนี้ ซึ่งสามารถออกเอกสารโดย อ้างอิงตามใบรับวางบิลของร้านค้า หรืออ้างอิงจากบิลซื้อ/ใบกำกับภาษีซื้อหรือเลือกจากใบส่งคืนสินค้าโดยตรงได้เช่นกัน รวมทั้งยังสามารถระบุได้ว่ายอดเงินที่จ่าย เป็นเงินสด หรือเช็ค สามารถพิมพ์เช็ค และสามารถระบุเลขที่/วันที่/ธนาคาร และสามารถทำการตรวจสอบรายงานต่อไป